default
default
default
solinianka4
solinianka5.
default
default
default
solinianka9
previous arrow
next arrow
default
default
default
solinianka4
solinianka5.
default
default
default
solinianka9
previous arrow
next arrow

Regulamin

Regulamin Ośrodka

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości ośrodka wypoczynkowego.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15.00 a kończy o godz.11.00 dnia następnego.
 2. Po przyjeździe należy okazać pracownikowi ośrodka ważny dowód osobisty.
 3. Osoby niezameldowane w ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie między godz.22.00 – 7.00.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące usterek, zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać niezwłocznie pracownikowi ośrodka. Uwagi zgłoszone w dniu wyjazdu lub później nie będą uznawane. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody czy Internetu.
 5. Zmiana terminu pobytu (późniejszy przyjazd wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia Klientów do żądania od ośrodka zwrotu należnych mu środków pieniężnych za zarezerwowany wcześniej pobyt.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach lub w pojazdach mechanicznych wartościowe przedmioty lub środki pieniężne, dlatego prosimy o staranne zamykanie okien i drzwi.
 7. Należy zachować ciszę nocną pomiędzy godziną 22:00 a 7:00
 8. Ośrodek ma prawo odmówić zakwaterowania i usunąć z terenu obiektu osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się wulgarnie i agresywnie.
 9. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Do każdego pokoju przeznaczone jest tylko jedno miejsce parkingowe. Na terenie ośrodka zaleca się ostrożność przy jeździe pojazdami mechanicznymi. Dozwolona prędkość poruszania się pojazdami mechanicznymi to 10 km/godz.
 10. Pobyt na terenie ośrodka dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. Dzieci mogą przebywać w ośrodku i korzystać z dostępnej infrastruktury ośrodka tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 11. Zabrania się korzystania na terenie ośrodka z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych i innych urządzeń służących do grzania, podgrzewania, grillowania  i przygotowania posiłków.
 12. Za uszkodzenia rzeczy i przedmiotów stanowiących wyposażenie ośrodka oraz za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pomieszczeń wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną.    
 13. Osoby zakłócające spokój lub korzystające z powierzonego im mienia niezgodnie z regulaminem, mogą być usunięte z terenu ośrodka bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat i żądania jakichkolwiek odszkodowań.
 14. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w budynkach. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
 15. Dostęp do wody w potoku jest niestrzeżony.  Prosimy o zachowanie ostrożności w części z wysoką skarpą. Zabrania się korzystania z miejsca wypoczynku nad strumieniem osobom będącym pod wpływem alkoholu.
 16.  Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.solinianka.pl / wywieszenie przy recepcji. Gości Wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów marketingowych oraz wyrażają zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze nich  adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 17. Integralną częścią regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego są postanowienia zawarte na http://www.solinianka.pl/rodo 
 18. Regulamin został zatwierdzony przez właścicieli ośrodka oraz pracowników i obowiązuje od 01.01.2012 roku.